• کاربر گرامی فعالیت مرکز یادگیری طلبه یار در حال حاضر به صورت آزمایشی بوده و در صورت تکمیل بارگذاری دوره ها اطلاع رسانی خواهد شد.

    شما می توانید در سامانه ثبت نام نمایید تا در صورت بارگذاری دوره ها، اطلاع رسانی ها به ایمیل شما ارسال گردد.